Likvidace náletových dřevinPokud potřebujete na pozemku zlikvidovat náletové dřeviny,  přerostlý plevel a křoví, povolejte naše stroje

Efektivní střihací hlavice pro těžbu stromů a křovin.

Rád bych vám nabídl naše služby.

Disponujeme novou technikou, a to štípací hlavicí od značky Westtech C 350. Průměr jednoho řezu tvrdého dřeva 35 cm, měkkého 40 cm.
Hlavici osazujeme na pásový bagr Caterpillar  320E, 316 a na kolové bagry Caterpillar  M320, 318. Jedná se pouze o hlavici, která strom střihne, nejedná se o harvestorovou hlavici.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete volat 776 198 372 Jiří Bouzek

Rozsah využití:
Běžná těžba stromů a křovin
Těžba plantáží s krátkým cyklem
V terénu, na svazích, v bažinatých oblastech
Údržbové práce podél silnic a tratí
Velkoplošná těžba lesních ploch
Problémové kácení stromů
Kultivace a péče o krajinu

Likvidace náletových dřevin

Nabízíme kompletní servis v oblasti likvidace náletových  a dalších nežádoucích dřevin.

Dále nabízíme jejich odvoz po vyřezání a následná ekologická likvidace štěpkováním je samozřejmostí.

Nabízíme kompletní servis v oblasti likvidace náletových a dalších nežádoucích dřevin. Frézování může být buď hloubkové nebo povrchové.Dále nabízíme jejich odvoz po vyřezání a následná ekologická likvidace štěpkováním je samozřejmostí.

Dále nabízíme jejich odvoz po vyřezání a následná ekologická likvidace štěpkováním je samozřejmostí.

Stroje pro likvidaci dřevin

burst
burst